Om skolen

Frederiksberg Karateskole er en kreds (forening) med medlemsindflydelse og hvor evt. overskud ikke tilfalder enkeltpersoner.

Årligt afholdes der en generalforsamling. Og karateskolen ledes af en bestyrelse, der opstilles og vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode af gangen.

Bestyrelsen består per 1/1-2016 af:

Julian Leander - formand

Mads Friis - medlem

Lars Martinussen - medlem og kasserer

Kim Paulsen - medlem

Diana Kriegel - medlem

Intern revisor er John Jallbjørn

Nærmere information om vedtægter findes i Frederiksberg Karateskoles love og vedtægter.